biofyzikální chemieChemie
obor chemie vzniklý v 50. letech 20. století, zabývající se fyzikálněchemickými zákonitostmi energetických a kinetických dějů probíhajících v organismech. Zkoumá biologicky důležité látky, například bílkoviny, studuje fyzikální stránku živých systémů a fyzikální zákonitosti, projevující se při životních dějích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: