biofacieGeologie / Ekologie

[Řečtina + latina], biologická facie – ekologická facie charakterizovaná biologickými znaky, tj. přítomností určitých organismů (jejich fosilních zbytků) a asociací těchto organismů. Biofacia charakterizuje i stratigrafickou jednotku pomocí fosilní fauny a flóry.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 5. 2024
Autor: -red-