biocentrumČást krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev tzv. biocenóz. Jinými slovy, to je geograficky vymezená oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných a rostlinných společenstev. Biocentrum musí mít určitou velikost, aby umožnilo trvalou existenci tohoto ekosystému.

Datum vytvoření: 4. 11. 2008
Datum aktualizace: 4. 11. 2008
Autor: -VS-

Reklama: