binární slitinyMetalurgie
Slitiny dvou prvků (složek), z nichž alespoň jeden je kov. Oba prvky jsou obvykle v kapalném stavu dokonale mísitelné a tvoří homogenní taveninu. Po ztuhnutí mohou, podle termodynamických podmínek, být obě složky dokonale navzájem rozpustné – slitiny tvoří v celém koncentračním rozsahu homogenní tuhý roztok (slitina Cu-Ni), nebo jedna či obě složky se mohou navzájem jen omezeně rozpouštět (slitiny CuAg, Cd-Sn) anebo mohou obě složky být v tuhém stavu navzájem zcela nerozpustné (slitiny Bi-Cd).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: hliníkové slitiny, slitiny, slitiny niklu, tuhý roztok kovu.