binární relaceMatematika
Matematika. Binární relace mezi množinami A, B; A<>B, podmnožina kartézského součinu A x B. Je-li A = B, hovoříme o binární relaci v množině A. Nejznámější binární relace: ekvivalence, uspořádání, funkce jedné nezávislé proměnné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: tranzitivnost.