binární plynVojenství
Vojenství, chemická bojová látka o dvou složkách, které jsou samy o sobě nejedovaté a skladují a přepravují se odděleně. Teprve smísením těchto dvou složek při použití vznikají vysoce jedovaté produkty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-