binární měřeníPsychologie
Způsob vyhodnocování (skórování) psychologických testů, při kterém je správnému řešení testové položky přiřazen jeden bod a nesprávnému řešení nula.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2000
Autor: -red-