Bernoulli diskInformatika
informatika, Velkokapacitní výměnné magnetické diskové médium zkonstruované na základě tzv. Bernoulliho efektu. Daniel Bernoulli (*1700 – †1782) popsal jev snížení tlaku v kapalině při zvýšení její rychlosti. Na tomto principu funguje i Bernoulliho disk jako výměnné paměťové médium. V klidu je disk volně vzdálen od záznamové hlavy. Při roztočení do potřebných otáček vzniká v proudícím vzduchu mezi povrchem disku a záznamovou hlavou podtlak, který přitáhne pružný materiál disku k záznamové a čtecí hlavě. Bernoulliho byly používány ve své době pro svou mnohem vyšší kapacitu než měly diskety, dnes jsou již překonány jinými výměnnými médii.

Datum vytvoření: 25. 8. 2000
Datum aktualizace: 1. 10. 2004
Autor: -PS-

Reklama: