Beneš z Mokrovous a HustiřanŠlechta
†po 1454, český šlechtic, přívrženec orebitů. V roce 1420 se účastnil dobytí Hradce Králové, v roce 1427 bitvy u Tachova, v roce 1431 jednání o soudci chebském a cesty husitského poselstva do Basileje. V roce 1434 v bitvě u Lipan byl příslušníkem panské jednoty. Ve 40. letech 15. století se připojil k jednotě východočeských landfrídů a v roce 1452 se účastnil volby Jiřího z Poděbrad za českého krále.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 11. 2006
Autor: -red-