Bastila[Bastyla], středověká tvrz, vybudovaná ve 14. století jako součást opevnění Paříže. Za Ludvíka XIV. byla proměněna ve státní vězení a stala se symbolem absolutistické zvůle. Dne 14.7.1789 byla dobyta pařížským lidem a později zbořena. Dobytí Bastily bývá pokládáno za počátek Velké francouzské revoluce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Camille Desmoulins, Maximilien de Béthune, vévoda de Sully, baron de Rosny, Velká francouzská revoluce.