BasicInformatika
Informatika, [anglicky Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code], tedy přibližně „začátečnický programovací jazyk se všeobecným použitím“. Jeho autory byli T. E. Kurtz a J. G. Kemeny. Jazyk vznikl v letech 1963 – 1964 na Dartmouth-Collage a doznal velkého rozšíření. Je lehce zvládnutelný a často se používal při výuce programování. Během let doznal různých změn a vznikla řada jeho verzí. Hlavní vlastnosti: lze interaktivně tvořit program, je lehce zvládnutelný. Původně nepodporoval až na výjimky (např. Turbo Basic, Power Basic) strukturované programování. Dnes je Basic i při základní výuce nahrazován jazykem Pascal, jazykem C a dalšími.

Datum vytvoření: 25. 8. 2000
Datum aktualizace: 14. 3. 2014
Autor: -PS-

Reklama: