bajatská kulturaPravěk
Archeologie – Neolitická kultura v severozápadním Íránu, vyvrcholení pravěkého vývoje v této oblast. Rozvoj osídlení městského typu, zemědělství a řemesel (hrnčířství, tkalcovství).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-