bagdádská dráhaŽelezniční trať, navazující na trať Běrlín-Istanbul a spojující Istanbul s Bagdádem a Basrou. Byla vybudována s přestávkami v letech 1903-1941. Koncese k její stavbě byla roku 1903 udělena tureckým sultánem mezinárodní společnosti, v níž měl rozhodující podíl německý kapitál. Menší účast pak kapitál francouzský. Strategicky významná bagdádská dráha se měla stát nástrojem politické i ekonomické expanze německých imperialistů na Blízkém a Středním východě. V případě války mohla sloužit k rychlému přesunu vojsk proti britským základnám v této oblasti. Kolem projektu probíhal proto ostrý diplomatický boj, neboť Velká Británie i Rusko se snažily zabránit jeho realizaci. Do roku 1914 byly vybudovány pouze některé úseky železnice a další byly dokončeny v letech 1920-1923 a 1934-1941, kdy ovšem již bagdádská dráha ztratila (po rozpadu osmanské riše) svůj původní význam.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: