aviární encefalomyelitidaEpidemický tremor, Avian encephalomyelitis, AE – vysoce kontagiózní virové onemocnění centrálního nervového systému projevující se klinicky jen u kuřat. Kromě kura domácího se mohou nakazit i krůty, bažanti, křepelky a koroptve. Původce onemocnění patří mezi neobalené viry s kubickou symetrií a jednovláknitou RNA typickou pro čeleď Picornaviridae. K působení tepla je patogen relativně stabilní, ve vnějším prostředí dlouhodobě přežívá. Přenos viru probíhá vertikálně i horizontálně, přímým i nepřímým kontaktem a alimentární cestou. Horizontálně infikované nosnice vylučují krátkodobě původce trusem a vejci, poté se stávají imunní a vertikálně předávají protilátky na potomstvo. Nakažená násadová vejce mají sníženou líhnivost, vylíhlá kuřata vylučují virus. Vnímavost k nemoci se projevuje v období mezi třetím a šestým týdnem věku, později dochází k věkové rezistenci k onemocnění. Původce se pomnožuje v epitelu sliznice trávicího traktu, poškozuje centrální nervový systém a posléze se vylučuje trusem do vnějšího prostředí. Inkubační doba závisí na typu přenosu. Po vertikální infekci trvá inkubace jeden až sedm dní, po přenosu horizontálním pak devět až jedenáct dní. U nosnic se může choroba projevit snížením snášky a líhnivosti násadových vajec. Postižená kuřata bývají netečná, ospalá, mohou mít průjem a zalepenou kloaku. Pohyby jsou nekoordinované, někdy se pozoruje tremor hlavy, krku i celého těla. Nemocná zvířata sedí na patních kloubech nebo leží na boku s vytrčenými končetinami. Kuřata, která přežijí, zaostávají v růstu a někdy kulhají. Ojediněle se zjišťuje zákal čočky s následným oslepnutím. Terapie u této nemoci není známá. Prevence spočívá v izolaci chovů a dodržování veterinárně hygienických předpisů na ochranu chovů před šířením a zavlečením nákazy. Kuřice se vakcinují živou vakcínou do pitné vody čtyři týdny před začátkem snášky.

Datum vytvoření: 4. 3. 2009
Datum aktualizace: 4. 3. 2009
Autor: -vc-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: