Augusto Vera*4.5.1813 – †13.7.1885, italský filozof hegelovské pravice; autor komentářů k Hegelovým dílům a zpracovatel klíčových problémů hegelovství. Zabýval se problémem auto nomie ideje oproti lidskému duchu, lidskou svobodou a jejím vztahem k dějinám, otázkou autonomie individua, problémy filozofie přírody. Idea je u Very možností realizace, transcendentním modelem utvářejícím dějiny; zá roveň se snažil spojit transcendenci ideje s autonomií člověka. V. na rozdíl od B. Spaventy (*1817 – †1883) viděl Vera v Hegelovi ne následníka, ale protivníka Kantova; G. W. F. Hegela vyklá dal v transcendentálně ontologickém smyslu. Poslední práce věnoval absolutnu a jeho ztotožnění s bohem náboženství. Hlavní díla: Introduction á la philosophie de Hegel (Úvod do Hegelovy filozofie), Problema delt ássoluto (Problém absolutna).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: