Augustin SmetanaFilozofie
*14.6.1814 – †30.1.1851, český filozof, blízký hegelovské levici. Od roku 1848 děkan filozofické fakulty UK v Praze. Byl účastník revolučních bojů roku 1848. V roce 1849 byl zbaven profesury, 1850 vystoupil z katolické církve, později exkomunikován. Zprostředkovával českému prostředí znalost německé klasické filozofie, zejména idejí hegelovské levice. Pokusil se o syntézu Hegelovy, Herbartovy a Feuerbachovy filozofie překonávající teologickou omezenost Hegelova systému. Jeho myšlení je abstraktně filozofickou reflexí revoluční epochy. Snažil se na základě srovnávacího studia německé klasické filozofie vytvořit vlastní soustavu, která vychází, na rozdíl od F.W.J.Schellinga a G.W.F.Hegela, z relativní identity myšlení a bytí, z nahrazování extrémně spekulativní filozofie tzv. genetickou metodou a z programu "zrušení filozofie" její realizací v oblasti dějin společnosti. Smetanovo myšlení směřuje, v souladu s procesem rozkladu Hegelovy školy, k nové koncepci filozofie, i když není ještě s to překonat některé negativní rysy naturfilozofie a spekulativního idealismu. Smetanovo filozofické dílo představuje jeden z vrcholů českého filozofického myšlení 19. století. Hlavní spisy: Význam současného věku, Obrat a vyústění dějin filozofie, Geschichte eines Excommunizierten (Osudy exkomunikovaného.).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anton Heinrich Springer, filozofie dějin, Friedrich Schelling.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: