asociativní operaceBinární operace, pro kterou platí asociativní zákon: Je-li o operace na množině M ≠ 0, platí (a o b) o c = a o (b o c) pro každé a, b, c z množiny M. Sčítání a násobení čísel jsou asociativní operace, odčítání čísel není asociativní operace, například platí (2–1) – 1 ≠ 2 – (1–1).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: pologrupa.