askeze[Řečtina], asketismus – odříkání, odříkavý život. Původně mravní přísnost, jejímž výsledkem je sebeovládání (kynismus, stoicismus). Později soustavné potlačování „hříšných“ tělesných žádostí. Tato askeze byla složkou řeholnické morálky středověkého křesťanství, vrcholila ve flagelantství. Askeze je součástí téměř všech orientálních náboženství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: flagelanti, Marcus Aurelius, Michael Haneke, mnišství, sekty raného křesťanství.