AsijútVe středním Egyptě, středisko stejnojmenného guvernorátu na levém břehu Nilu, 213000 obyvatel (1976). Průmysl kožedělný, dřevozpracující, uměleckých řemesel, průmysl hnojiv, hrnčířský. Univerzita (založena roku 1957). Středisko Koptů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2007
Autor: -red-