arseničnanyChemie
[Arzenyčnany], chemie, MIH2AsO4, soli kyseliny arseničné. Připravují se oxidací arsenitanů, například vzdušným kyslíkem v roztoku, popřípadě jinými chemickými činidly, například alkalickým chlornanem, nebo elektrolyticky. Významné arseničnany: hydrogenarseničnan disodný Na2HAsO4.7H2O a bis(arseničnan) trivápenatý Ca3(AsO4)2 se používají k ničení škůdců v zemědělství a lesnictví.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: arsen.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: