aridní podnebíMeteorologie
Podnebí s průměrným ročním úhrnem srážek menším nebo rovným ročnímu možnému, tj. potenciálnímu výparu. Srážky jsou pro vegetaci nedostačující a neumožňují vytváření pravidelných vodních toků. K hodnocení suchostí území se používá mnoho charakteristik, například aridní faktor. V oblasti aridního podnebí zanikají menší řeky a jezera, ale mohou jí protékat cizorodé řeky, vzniklé ve vlhké oblasti (například Nil, Indus, Colorado). V oblasti aridního podnebí se rozkládají pouště a stepi s formacemi efemérních nebo sukulentních rostlin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Baja California Norte, Gibsonova poušť, halofilní, Karroo, Lút, merinové ovce, panfan, Sierra Madre Occidental.