areáltyp[latina + řečtina ], Základní třídící jednotka pro rostliny, vytvořená na základě shody nebo podobnosti oblasti rozšíření druhů na povrchu Země. Při areálové diagnóze se bere v úvahu velikost, tvar, poloha oblasti rozšíření v rámci vegetačních pásem, vzdálenost od oceánu nebo středu kontinentu, poloha ve výškových stupních pohoří atd. Areáltyp lze seskupovat podle povšechnějších kritérií do skupin. Viz také geoelement.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: arela, geoelement.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: