ArchimédésFyzika / Matematika / Geometrie

Asi 287–212 př.n.l. (Syrakusy), řecký fyzik a matematik. Jeden z největších matematiků starověku, mechanik a vynálezce. V matematice rozvinul tzv. exhaustní metodu (tvoří základ Archimédova axiómu), která byla značně přesnou infinitezimální metodou k výpočtu ploch objemů (například koule, válce, kužele). Stanovil přibližně Ludolfovo číslo. Vytvořil metodu vyjádření čísla 10n pro libovolné přirozené n. Dále se zabýval mechanikou, například rovnováhou na páce, určováním těžiště, kladkostrojem, nekonečným šroubem, konstrukcí vojenských zařízení. Byl zabit Římany během obrany Syrakus. Viz také Archimédův zákon, Archimédovo číslo, Archimédova spirála, Archimédův šroub, Achimédův kladkostroj a další.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 2. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: heuréka, Niccolo Fontana Tartaglia, noli tangere (turbare) círculos meos, řecká literatura antická.