Ara Pacis Augustae[Ara pácis augusté, latina], oltář Míru zasvěcený v roce 9 př.n.l. na Martově poli v Římě k poctě Augustovi. Stupňovitý piedestal se zdí s reliéfními výjevy z mytického počátku Říma a vlys s alegorickými scénami s císařskou rodinou reprezentují sochařský klasicismus augustovského období.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: