apatieFilozofie
Filozofie, jeden ze základních pojmů stoické etiky, spočívající v požadavku osvobození duše od vášní. Vášně pokládali stoikové za nepřirozené a protirozumové stavy duše. Pojem apatie se objevuje nejprve v myšlení megarské školy a později zejména v etice Zénónově.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: metriopatie.