Annales[anal], francouzská historická škola, pojmenovaná podle časopisu Annales ďHistoire économique et sociale, vydávaného od r. 1929. Jejími zakladateli byli historikové M. Bloch a L. Febvre. K historikům druhé generace patří např. F. Braudel, J. Le Goff, G. Friedmann. Škola navázala metodologicky např. na diskuse, které vedli již němečtí historikové (K. Lamprecht). Kritika faktografické pozitivistické historiografie. Snaha pojímat dějiny komplexně, jako sociální a ekonomický proces ve svém celku, ne jen dějiny politické, dějiny jednotlivců, jednotlivých událostí apod. Vychází z principu neuzavřenosti dějin, které jsou výslednicí mnoha různých faktorů. Požadavek propojenosti s různými vědeckými disciplínami (např. se sociologií, geografií, psychologií, lingvistikou). Zejména Bloch požadoval, aby historiografie sledovala celé sociální skupiny, dále prosazoval tzv. srovnávací metodu (aplikoval na dějinách feudalismu) a kritizoval dosavadní úzké zaměření historiografie na Evropu.

Datum vytvoření: 16. 6. 2001
Datum aktualizace: 16. 6. 2001
Autor: -KH-

Odkazující hesla: Fernand Braudel, Lucien Febvre, Marc Bloch.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: