anestetika[Řečtina], látky znecitlivující. Dělí se na anestetika celková (narkotika) a anestetika lokální (místní). Anestetika celková jsou látky reverzibilně tlumící činnost centrální nervové soustavy a vyvolávající bezvědomí spojené se ztrátou vnímání bolesti. Byla poprvé použita roku 1846 americkým lékařem W.T.G.Mortonem (éter). Rozdělují se na inhalační a nitrožilní. Inhalační celková anestetika jsou plyny (oxid dusný, cyklopropan) nebo páry těkavých tekutin (halothan). K nitrožilním patří některé barbituráty (thiopental, methohexital), či nebarbiturátová anestetika (dexketamin, propofol). Anestetika lokální (místní) jsou látky blokující dráždivost a vodivost nervových vláken a vyvolávající při místním použití znecitlivění bez ztráty vědomí. Používají se tak k místnímu znecitlivění při menších výkonech (vytržení zubu, sešití rány).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 5. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: alantoin, alkaloidy, anestézie, cyklopropan, narkotika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: