analytická chemieVěda zabývající se zkoumáním chemického složení látek. Její vývoj je spjat s rozvojem průmyslové výroby a vědeckého výzkumu. Přispěla k objevu některých přírodních zákonů. Používá různé pracovní metody (viz též analýza) založené na poznatcích nejem chemické, ale i fyzikální, biochemické a jiné. Jejich, volba závisí na povaze a množství zpracovaného vzorku, obsahu a požadované přesnosti určení dané složky, zda jde o zjištění elementárního složení či struktury látek atd. Uplatňuje se při hodnocení surovin a výrobků, kontrole výroby, čistoty životního prostředí i ve vědeckém výzkumu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: bromid draselný, dichroman draselný, Jan Dubský, Jaroslav Majer, normalita, ω-bromacetofenon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: