anakreontská poezieRokoková poezie s ustáleným druhem témat (láska a víno) podle vzoru řeckého lyrika Anakreónta. Vznikla ve Francii, rozšířila se do celé Evropy. Velmi oblíbená byla v Německu v polovině 18. století a v Anglii, kde zejména ovlivnila vývoj osvícenské lyriky. U nás se jí věnovali básníci Thámovy družiny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: