amfibrach[Řečtina], tříslabičná metrická stopa skládající se ze slabiky krátkédlouhékrátké nebo nepřízvučnépřízvučnénepřízvučné (\(\cup - \cup\)). V českém sylabotónickém verši jsou amfibrachy realizovány jako katalektické daktyly s předrážkou: ať zářilo slunce, ať večer se šeřil, (\(\cup - \cup \cup -\cup \cup -\cup \cup -\cup\)) já semknutou brvou jsem vrahy ty měřil (\(\cup - \cup \cup -\cup \cup -\cup \cup -\cup\)) (P. Bezruč )Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: