alternát[Latina] Střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě. U dvoustranných smluv dostane každá strana ten exemplář, na němž se podepsala jako první. Je-li smlouva sepsána v jazycích obou stran, každá strana podepisuje na prvém místě ten exemplář smlouvy, kde je znění v jejím jazyce na prvním místě. Smlouvy mnohostranné se zpravidla podepisují podle abecedního pořádku názvů států, přičemž se vezme za základ abeceda jednoho z jazyků, použitých ve smlouvě. Také je takto někdy označován člen delegace, jenž v případě potřeby nahrazuje nebo střídá vedoucího delegace, popřípadě jiného člena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 1. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: