algoritmusMatematika / Informatika
Logika, schematický postup pro řešení určité skupiny (třídy) úloh, prováděný konečným počtem úkonů (kroků), přičemž každý z nich je přesně definován.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2000
Autor: -red-

Reklama: