algebraický doplněkAlgebra
Matematika, algebraický doplněk prvku aij čtvercové matice A=(aij) ij= 1,2,3......n, číslo Aij=(-1)i+j det Aij, kde Aij je matice stupně n - 1, která vznikne z matice A vynecháním i -tého řádku a j -tého sloupce, tedy řádku a sloupce, které se protínají v prvku aij aul. Výraz det Aij se též nazývá subdeterminant řádu n-1 (minor řádu n-1, první minor). Viz také adjungovaná matice, determinant, minor, subdeterminant.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: