Aleš Vřešt'ovský z RýzmburkaŠlechta
†4.6.1442, český šlechtic a husitský hejtman. Pocházel z vladyckého rodu Rýzmburků. V roce 1420 patřil k iniciátorům tábora východočeských husitů na Kunětické hoře, kteří se potom zmocnili Hradce Králové. Byl hejtmanem orebitů a později sirotků. Stoupenec polské kandidatury na český trůn, jako představitel kališnické šlechty byl zvolen zemským sněmem dne 1.12.1433 za správce království. V roce 1434 bojoval v bitvě u Lipan proti táborsko-sirotčímu svazu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 6. 2006
Autor: -red-