Albrecht DürerBiografie / Výtvarné umění
[Dýrer], *21.5.1471 – †6.4.1528, německý malíř, grafik a teoretik umění. Ve svém díle spojil gotickou německou tradici s renesančními výboji italskými a nizozemskými, opustil pozdně gotické formy a vytvořil osobitou syntézu na severském základě. Je autorem oltářních obrazů (Paumgartnerův oltář, Růžencová slavnost, Čtyři apoštolové), portrétů psychologické charakteristiky (introspektivní autoportréty, podobizna Bernharta van Resten) a krajinných motivů (Údolí v Kalchreuthu), jimiž ovlivnil vznik novodobé krajinomalby. Dochovaly se rozsáhlé soubory studií i volné kresby detailů, kompozic, zvířat, květin. Významnou součástí jeho díla jsou grafické cykly (Apokalypsa, Malé pašije, Život Panny Marie, Velké pašije) a volné grafické listy (Adam a Eva, Rytíř, Smrt a ďábel, Melancholie). Dürerovo dílo, obsahově zahrnující biblické a mytologické náměty, alegorie i žánry, často v humanistickém duchu a komplikované složitou symbolikou, představuje vyrovnání s italskou renesancí a vyjadřuje niterný život člověka na přelomu středověku a novověku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albrecht, Brikcí z Cimberka, estetika, Ex Libris, Hans Baldung, Hans Holbein mladší, Hans Kulmbach, Hans Leonhard Schäufelein, Hans Pleydenwurff, Jacopo Barbari, Kunsthistorisches Museum, Ladislav Rychman, Lucas van Leyden, magický čtverec, Martin Luther, Martin Schongauer, mědiryt, Musée National du Louvre, německé výtvarné umění, Staatliche Museen.