Alban[Ólben], Albany – geografie, nejstarší označení pro Britské ostrovy, užívané některými keltskými králi. V užším významu území kmene Piktů v oblasti Glasgow a (odtud vévodský titul Albany).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: