akceleraceFyzika

Zrychlení, akcelerace – značí se \(a\), časová změna vektoru rychlosti,

\(a=\frac {dv}{dt}\) kde \(v\) je rychlost, \(t\) je čas.

Zrychlení obecného křivočarého pohybu lze vektorově rozložit na dvě složky: normálové zrychlení a tečné zrychlení. Jednotka zrychlení je 1 m.s-2. Zrychlení hmotného bodu je úměrné síle, která jej působí, a nepřímo úměrné hmotnosti hmotného bodu. Viz také Newtonovy zákony, tíhové zrychlení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 1. 2024
Autor: -red-