akceleraceMechanika

Fyzika, akcelerace – značí se \(a\), časová změna vektoru rychlosti, \(a=\frac {dv}{dt}\) kde \(v\) je rychlost, \(t\) je čas. Zrychlení obecného křivočarého pohybu lze vektorově rozložit na dvě složky: normálové zrychlení a tečné zrychlení. Jednotka zrychlení je 1 m.s-2. Zrychlení hmotného bodu je úměrné síle, která jej působí, a nepřímo úměrné hmotnosti hmotného bodu. Viz také Newtonovy zákony, tíhové zrychlení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: