afanasjevská kulturaPravěk
Archeologie, eneolitická kultura z 3. – začátku 2. tisíciletí př.n.l. na jižní Sibiři, nazvaná podle mohylníku u hory Afanasjevskaja v Chakaské oblasti. Lovecko-pastevecká kultura na stupni přechodu od kočovného k usedlému pastevectví, doloženo uctívání slunečního božstva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-