administrativní styl jazykaJazykověda
Jednací styl sloužící k sdělování přesných, jednoznačných údajů, téměř výlučně v písemných projevech, ve veřejném styku, kde autor anebo adresát (většinou kolektivní) je právnickou osobou (v zákonících, předpisech, vyhláškách, smlouvách).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-