adjustované chováníPsychologie
Psychologie, pojem používaný v oblasti americké sociální psychologie. Označuje optimálně přizpůsobivé chování jedince vzhledem k normám a regulativům společnosti, ve které žije. Někdy bývá adjustované chování nesprávně zaměňováno za konformitu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-