adinola[Adynola, latinsky + řecky], celistvá, tříštnatě lomná hornina obvykle světle šedozelené barvy, složená hlavně z křemene a albitu. Vzniká kontaktní metamorfózou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: