adiabatické přiblíženíFyzika
Přibližný popis jistého fyzikálního jevu, při němž lze některý parametr (parametry) považovat za neměnný v čase. Například při studiu pevných látek pomocí pásové teorie se uvažují pohyblivé elektrony v poli prakticky nepohyblivých atomových jader, jejichž pomalý pohyb ovlivňuje pouze průměrný prostorový náboj těchto elektronů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: