adhezní smlouvySmlouvy, jejichž uzavření je podmíněno bezvýhradným přijetím smluvních podmínek, zpravidla uvedených ve smluvních formulářích. Jednání mezi smluvními stranami se omezuje zejména na otázku přístupu zpravidla ekonomicky slabšího partnera k předem stanoveným podmínkám ekonomicky silnějšího partnera.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: