adhezní řízeníČást trestního řízení, v níž se poškozený domáhá náhrady hmotné škody, kterou mu způsobil pachatel trestného činu nebo přečinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2006
Autor: -red-