AdelheidBiografie / Šlechta
[Ádelhajd], *okolo 931 – †16. nebo 17.12.999, první římsko-německá císařovna, dcera burgundského krále Rudolfa II. Jako šestiletá byla provdána za syna italského krále Huga Provensálského Lothara. Po jeho smrti (950) byla pokládána za dědičku Itálie. Berengarem II. byla nucena k sňatku s jeho synem Adalbertem Ivrejským, v roce 951 uprchla do Německa a provdala se za Otu I. Stala se oporou jeho italské politiky (účast na taženích do Itálie 961–65 a 966–72), ovlivnila politickou orientaci svého syna Oty II. V letech 991–94 byla regentkou za Otu III. Roku 1097 byla kanonizována.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Berengar II., Lothar, Ota I. Veliký z dynastie Liudolfingů, Ota II., Ota III., Willigis.

Reklama: