adekvátníFilozofie
Filozofie, [latina], jeden ze základních pojmů teorie poznání. Adakvátní je poznání, které věrně odráží objektivní skutečnost, shodu mezi poznatkem a poznávaným, má charakter objektivní pravdy. Stupeň adekvátnosti odrazu souvisí se vztahem absolutní a relativní pravdy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 4. 2005
Autor: -red-

Reklama: