Addis Abeba

MapaMěsta a obce / Hlavní města
[-dys, amharsky nový květ], hlavní město Etiopie a kraj Šoa v klimaticky příznivé poloze v Etiopské vysočiny, 2500 m n.m.; 1,16 milionu obyvatel (1978). Politické, hospodářské a kulturní středisko státu. Průmysl dopravních prostředků, textilní, kožedělný, obuvnický, pivovarnický, mlynářský, tabákový, cementárenský, stavebních hmot. Dopravní křižovatka (železnice do Džibuti; letiště). Knihovny, muzea, Univerzita (založena roku 1961), vědecké výzkumné ústavy. Výstavný střed města s historickými paláci a moderními budovami. – Addis Abeba založena roku 1885; v roce 1889 prohlášena císařem Menelikem II. za hlavní město Etiopie. V roce 1936 dobyta italskými vojsky, v letech 1936–1941 hlavní město Italské východní Afriky; roku 1941 Addis Abeba osvobozena. Po druhé světové válce rychlý růst a modernizace města.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Džibuti.