adaxiální[Latina], přivrácený k ose. Botanika – část (strana) orgánu obrácená k ose hlavního orgánu nebo ke stonku rostliny, například svrchní strana listu. Viz. abaxiální.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: abaxiální.

Reklama: