adatPrávo / Náboženství

[Malajština < arabština], v islamizovaných oblastech nepsaný a neuzavřený systém pravidel a způsobů chování, vycházející z předislámské tradice doplněné u muslimů islámskými normami. V užším smyslu světské tzv. zvykové právo, které doplňuje náboženské právo (šaría). Normy adat vznikly v podmínkách rodové společnosti, v jejich vývoji sehrála významnou roli rozhodnutí skupinových orgánů občin. Velké místní rozdíly podle konkrétních podmínek.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: kádí, právo obyčejové.