adaptivní radiace[-tý- -dy-, latina], vývoj organismů z jednoho základního primitivního typu na několik odvozených, specializovaných forem, přizpůsobených k různým životním podmínkám, často při osídlování nových oblastí (adaptačních zón). Například počátkem terciéru se rozštěpil původní kmen placentálních savců na formy specializované k různému způsobu pohybu (k běhu, hrabání, plavání, letu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: iradiace.